Swayam me anekon kamiyan hone ke bavjood mai apne aap se itna pyaar kar sakta hun

to fir doosron me thodi bahut kamiyon ko dekhkar unse ghrina kaisi kar sakta hun-

anmol vachan, Swami Vivekanand Ji


Friday, 26 September 2014

Durga Saptashati ke sidh mantra(in sanskrit)      

      Aapatti Uddhar mantra:

      Sharnagat dinartha paritraan parayne |
      Sarvsyati Hare devi narayani namoastute ||

      Vipattinashak tatha subhdayak mantra:
      
      Karotu sa nah shubh heturishwari ।
      Subhani bhadranyabhihantu chapadah ।।

      Bhay vinashak  mantra:

       Sarva swaorupe surveshe sarvshakti samanwite
        Bhayebhyah strahi no devi durge devi namoastute ||

      Pap nashak mantra:

     Hinasti daetyatejansi swanenapurya ya jagat |
     sa ghanta patu no devi papebhyaodnah sutaniv ||

    Rog Nashak mantra:
    
     Rogan Roshan pahansi tushta rushta tu kaaman saklan bhistan ।
     Twamashritanam na vipannranam Twamashrita Hrashrayatam prayanti ||
   
      Mahamari Nashak mantra:
   
     Om jayanti manglakali  bhadrkali kapalini |
     Durga kshama Shiva dhatri Swaha Swadha Namostute ।।

     Saubhagya tahtha aarogyakarak mantra:

     Dehi saubhagyamarogyam dehi me paramam sukham |
     Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jaahi ||

     Sulakshna patni prapti hetu mantra:

      Patnim  manoramam dehi manovritanusaarinim
      Taarinim durg Sansar Sagarasya kulodhbhawam।|

      Ikshit pati prapti hetu mantra:

      Om katyaayani mahamaye mahayoginyadhishwari |
      Nand gop sute Devi Patim Me Kuru Te Namah ।।

     Shakti prapti hetu mantra:

     Shrishti-sthiti vinashanaam shakti Bhoote sanatani ।
     Gunashraye gunmaye narayani namoastute ||

     Putra prapti hetu mantra:

     Devkisut Govindah vasudev jagatpatte |
     Dehi me tanayam krishnah Twamaham sharanam gatah ||